TargeT_FaceB_P-01

ກຽມລົງມືພັດທະນາແຄມຂອງປາກເຊທ້າຍປີນີ້

ແຂວງຈໍາປາສັກໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ 3 ບໍລິສັດຈາກ ສ.ເກົາຫລີ ມາເປັນທີ່ປຶກສາໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງເມືອງປາກເຊ, ສ່ວນການກໍ່ສ້າງຈະລົງມືປະຕິບັດທ້າຍປີ 2016 ນີ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນກາງປີ 2021 ໃນມູນຄ່າກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 65 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ້າວຽກໃຫຍ່ຄື: ໜຶ່ງ: ຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ກັນເຈື່ອນແຄມນໍ້າຂອງ ແລະ ເຊໂດນ ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 16 ກິໂລແມັດ, ສອງ: ຈະກໍ່ສ້າງທາງຍົກລະດັບລວງຍາວ 2 ກິໂລແມັດ, ສາມ: ກໍ່ສ້າງສວນສາທະລະນະຢູ່ແຄມຂອງໃນເນື້ອທີ່ 10.6 ເຮັກຕາ ແລະ ສີ່: ກໍ່ສ້າງລະບົບລະບາຍນໍ້າ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu