target_faceb_p-06pg-01

ກູໂກ ຂໍຈົດສິດທິບັດລະບົບລົດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ

Google Inc ຍື່ນຂໍຈົດສິດທິບັດ ກ່ຽວກັບລະບົບຂອງລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອໃຫ້ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບມີການຕອບສະໝອງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ຕິດກະແສແທຣນພັດທະນາລົດບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ກຳລັງມາແຮງໃນປີນີ້.

ລະບົບດັ່ງກ່າວຄືລະບົບກວດຈັບສຸກເສີນ ລົດສຸກເສີນອາດຈະເປັນລົດຕໍາຫຼວດ, ລົດດັບເພີງ ຫຼື ລົດໂຮງໝໍ ເນື່ອງຈາກການປະຕິງານສຸກເສີນ ເຮັດໃຫ້ລົດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ແລ່ນຕາມກົດຈາລະຈອນປົກກະຕິ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ລົດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບເຂົ້າໃຈວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນລົດທຳມະດາ ຈຶ່ງຕ້ອງມີວິທີການກວດຈັບລົດສຸກເສີນເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອໃຫ້ລົດສາມາດຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄິດເອງໄດ້ວ່າ ຄວນເຮັດແບບໃດເມື່ອພົບກັບລົດສຸກເສີນ ເຊິ່ງອາດເປັນການຫຼຸດຄວາມໄວລົງ, ຫຼົບເຂົ້າຂ້າງທາງ ຫຼື ແລ້ວແຕ່ສະຖານະການຕ່າງໆອີກ. ລົດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຈະສາມາດກວດຈັບລົດສຸກເສີນໄດ້ ດ້ວຍການໄຈ້ແຍກແສງໄຟຈາກລົດສຸກເສີນ ໂດຍບໍ່ສັບສົນກັບໄຟສັນຍາຈະລາຈອນ ແລະ ແສງໄຟຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆເຊັ່ນ: ຕາເວັນ, ເດືອນ ຫຼື ໄຟຈາກປ້າຍໂຄສະນາ ເຊິ່ງນອກຈາກລົດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຈະສາມາດແຍກໄດ້ວ່າເປັນລົດສຸກເສີນ ຍັງສາມາດຮັບຮູ້ວ່າເປັນລົດປະເພດໃດເຊັ່ນ: ລົດຕໍາຫຼວດ, ລົດດັບດເພີງ ຫຼື ລົດໂຮງໝໍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu