TargeT_FaceB_P03-01

ກຸ່ມ G20 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ

ກຸ່ມ G20 ປະກາດຊຸກຍູ້ກະແສການຄ້າ ກະຕຸ້ນພາກບໍລິການ ພ້ອມເພີ່ມຄວາມຮ່ວມມືດ້ານນະໂຍບາຍ ຫຼັງເສດຖະກິດ-ການຄ້າໂລກຫຼຸດຖອຍ.

ທ່ານ ເກົ໋າ ຫູເຊິງ ລັດຖະມົນຕີການຄ້າຈີນ ກ່າວວ່າ: ລັດຖະມົນຕີການຄ້າກຸ່ມປະເທດ G20 ເຊິ່ງສຳເລັດການປະຊຸມທີ່ຊຽງໄຮ ເຫັນດີກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຊຸກຍູ້ການຄ້າໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວທ່າມກາງການຄ້າທີ່ຫຼຸດຖອຍລົງທົ່ວໂລກ ພ້ອມສະໜັບສະໜູນການຈັດວາງຫຼັກການສຳລັບກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານການລົງທຶນໃນໂລກ.

ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຄ້າ ໄດ້ວາງຫຼັກການກວ້າງໆ ເພື່ອກະຕຸ້ນກະແສການຄ້າ ລວມເຖິງການຫຼຸດຕົ້ນທຶນ, ການເພີ່ມການອຸດໜູນທາງການເງິນ ແລະ ການກະຕຸ້ນພາກບໍລິການ. ໃນສ່ວນຂອງການວາງຫຼັກການດ້ານນະໂຍບາຍການລົງທຶນນັ້ນ ໄດ້ມີການກະຕຸ້ນໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆຫຼີກການກີດກັ້ນການຄ້າກ່ຽວພັນກັບບັນດາການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດການລົງທຶນໃຫ້ປອດຈາກການກີດກັ້ນ ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດຄາດໝາຍໄດ້.  ສຳລັບປະເດັນອັດຕາແລກປ່ຽນໃນໂລກຫຼັງຈາກການລົງປະຊາມະຕິຂອງອັງກິດ ບໍ່ໄດ້ມີການລະບຸໄວ້ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາຫາລື.

ຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີການຄ້າ G20 ລະບຸວ່າ: ເສດຖະກິດໂລກກໍາລັງຟື້ນຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກບ່ອນ ແລະ ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງພໍທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ຍືນຍົງ ແລະ ສົມດຸນ ອີກທັງຍັງມີຄວາມສ່ຽງແບບຂາລົງ ແລະ ອ່ອນແອຢູ່ຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີວຽກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອີກຫຼາຍໃນການຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວໃຫ້ມີເສລີພາບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu