ເຮັດຂອບ-01

ກິ່ນຕີນເໝັນ ກຳຈັດໄດ້ດ້ວຍ 8 ວິທີງ່າຍໆ

ໜ້າຝົນແບບນີ້ນອກຈາກຈະໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມເຢັນສະບາຍແລ້ວ ສິ່ງທີ່ມາຄູ່ກັບອາກາດແບບນີ້ກໍ່ຄືກິ່ນເໝັນອັບ ແລະ ກິ່ນນັ້ນກໍ່ຄືກິ່ນເໝັນອັບບໍລິເວນຕີນ ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ກຳລັງມີບັນຫາກັບເລື່ຶອງນີ້ຢູ່ ໃນມື້ນີ້ທາງ Target Magazine  ມີວິທີແກ້ໄຂມາຝາກ:

  1. ເລີ່ມຈາກເລື່ອງໃກ້ໂຕອັນດັບທຳອິດກ່ອນ ຄວນຕັດເລັບ ແລະ ລ້າງຕີນໃຫ້ສະອາດ ໃຫ້ຟອກສະບູແລ້ວຖູໃຫ້ສະອາດ ທີ່ສຳຄັນຄວນຕັດເລັບຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເພາະບາງເທື່ອຂີ້ເລັບອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິ່ນເໝັນ
  2. ຖ້າທ່ານເບິ່ງແຍງເລື່ອງຄວາມສະອາດດີແລ້ວເທື່ອນີ້ລອງມາໃຊ້ວິທີນີ້ລອງເບິ່ງ ໃຊ້ເກືອມາປົນກັບນ້ຳອຸ່ນແລ້ວແຊ່ຕີນໄວ້ປະມານ 15 ນາທີ ເຮັດທຸກມື້ກິ່ນເໝັນກໍ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງ ຫຼື ໃຜທີ່ມີເວລາກໍ່ໃຫ້ລອງເອົາຂີ້ກາເຟມາປົນກັບນ້ຳອຸ່ນແລ້ວຖູບໍລິເວນທີ່ເປິເປື້ອນ ແລະ ໃຫ້ລ້າງອອກໂດຍນ້ຳທີ່ສະອາດ ເທົ່ານີ້ກິ່ນທີ່ເຄີຍເໝັນຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນອຶ່ນລັງກຽດກໍ່ຈະເຊົາໄປໃນພິບຕາ

3.  ມາທີ່ເລື່ອງເກີບກັນແນ່ ໃຫ້ໃຊ້ໜັງສືພິມຍັດເຂົ້າໃປໃນເກີບແລ້ວປະໄວ້ປະມານໜຶ່ງຄືນ ເພາະໜັງສືພິມຈະຊ່ວຍເຮັດຄຸນສົມບັດດູດກິ່ນໃຫ້ຈາງລົງ

4. ເກີບທີ່ທ່ານໃສ່ທຸກມື້ມັກຈະຖືກແດດ ບາງເທື່ອກໍ່ຖືກຝົນຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ ເກີດກິ່ນເໝັນອັບ ສະນັ້ນທ່ານຄວນປ່ຽນເກີບໃສ່ແດ່ຢ່າໃສ່ຊ້ຳໆແຕ່ຄູ່ດຽວ ແລະ ເອົາຄູ່ເກົ່າທີ່ທ່ານປ່ຽນໄປຕາກແດດເພື່ອຈະໄດ້ຫຼຸດກິ່ນເໝັ້ນອັບໄດ້

5. ທ່ານຄວນຊັກເກີບຄູ່ທີ່ທ່ານມັກແນ່ ບາງຄົນເຖິງຂັ້ນບໍ່ຊັກມັນຈັກເທື່ອເລີຍກໍ່ມີ ວ່າງໆກໍຄວນຊັກ ແລະ ນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງດີ ເທົ່ານີ້ເລື່ອງກິ່ນກໍ່ຈະບໍ່ມາກວນໃຈທ່ານແລ້ວ

6. ທ່ານໃດທີ່ມັກໃສ່ເກີບຄູ່ເກົ່າເລື້ອຍໆ ແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນແຜ່ນຮອງເກີບແນ່ ເພາະວ່າເຫື່ອທີ່ໄຫຼລົງໄປຈາກຕີນມັນຈະໄປສະສົມທີ່ບໍລິເວນແຜ່ນຮອງເກີບນັ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນໃນທີ່ສຸດ ຄວນຫາມາໄວ້ປ່ຽນຈັກ 2-3 ຊຸດກໍຈະເປັນການດີ

 

7. ທາດສານສົ້ມ ຫຼື ຫີນສົ້ມ ທີ່ດຽວນີ້ສາມາດຊອກຊື້ໄດ້ງ່າຍຕາມຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ໃຫ້ນຳມາທາໃສ່ບໍລິເວນຖົງຕີນຫຼືເກີບ ເພາະຫີນສົ້ມຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມເຫື່ອເຮັດໃຫ້ກິ່ນອັບກໍຫຼຸດລົງ ແລະກິ່ນ ເໝັນກໍ່ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ

8. ລອງຊອກແປ້ງເດັກນ້ອຍທີ່ມີກິ່ນອ່ອນໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍດູດຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ ມາໂຮ່ຍບໍລິເວນພື້ນເກີບລອງເບິ່ງ ເທົ່ານີ້ກິ່ນອັບກໍຈະໝົດໄປແລ້ວ

ທ່ານໃດທີ່ກຳລັງໜັກໃຈເລື່ອງກິ່ນເໝັນລອງນຳໃປປະຕິບັດລອງເບິ່ງ, ບັນຫາກິ່ນທີ່ບໍ່ພຶງປະສົງເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະເຊົາ ແລະກັບມາມີຄວາມໝັ້ນໃຈບໍ່ກັງວົນເລື່ອງກິ່ນເໝັນອີກຕໍ່ໄປ.

   ຂໍ້ມູນ: Healthyformen

ໂດຍ: ເນເນ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu