01-01

ກາລະໂອກາດໃນການພັດທະນາ

ຫຼາຍສະບັບຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາເປັນຕົ້ນແມ່ນແຜນ VIII ວິໄສທັດຮອດເປີ 2030, 2025 ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກເຮົາວາງອອກ.

ສຳລັບສະບັບນີ້ ຢາກນຳສະເໜີການຕີລາຄາກາລະໂອກາດໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດເຮົາເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກເຮົາຕີລາຄາລຸ່ມນີ້:….. ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນຄືກາລະໂອກາດໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ທີ່ນັກທຸລະກິດທັງຫຼາຍຄວນກຳໃຫ້ໄດ້. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 123 ເດືອນຕຸລາ  ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Development opportunities

Several issues ago, we presented the 8th National Socio-Economic Development Plan (NSESDP) and the Vision to 2030 and 2025 issued at the 10th Party Congress.

In this issue, we shall be presenting the following assessment made at the 10th Party Congress of the opportunities our country will have to develop in order to elevate it from its status as a least developed country (LDC) by 2020:….

All of the above are opportunities for the development of our nation so that we may elevate ourselves from our status as an LDC by 2020 and this is something of which all businesspeople should get a solid grasp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu