4

ການເພີ່ມຜົນຜະລິດແມ່ນກຸນແຈຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ

ການເພີ່ມຜົນຜະລິດແມ່ນກຸນແຈຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2016 ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳລາວ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳຫຼວດສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ປະຈຳປີ 2016 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ດຣ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ຊາລສ໌ ໂຊເວລ ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳລາວ, ມີບັນດາແຂກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມ. ປຶ້ມສຳຫຼວດສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ປະຈຳປີ 2016 ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການສົ່ງເສີມການຜະລິດຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງການຜະລິດດ້ານກະສິກຳ. ສ່ວນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລາວ ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກອັດຕາເກືອບ 8% ຕໍ່ປີ ມາເປັນ 6,4% ໃນປີ 2015, ອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ສູງນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກລາຍຮັບຈາກພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເປັນຫຼັກ. ສ່ວນໃນຂະແໜງກະສິກຳມີການຈ້າງແຮງງານປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງແຮງງານທັງໝົດ ແຕ່ວ່າຜົນຜະລິດຍັງຕໍ່າ, ສິ່ງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດແມ່ນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຜະລິດໂດຍໃຊ້ແຮງງານເຊັ່ນ: ການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງ ຈະຊ່ວຍຂະຫຍາຍໂອກາດການຈ້າງງານເພີ່ມຂຶ້ນໃນລາວ. ລັດຖະບານເລີ່ມ ດຳເນີນການສົ່ງເສີມຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນພາກພື້ນແລ້ວຄື: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 ຈະເນັ້ນໃສ່ນັກລົງທຶນໃນພາກພື້ນ ເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ເຊິ່ງການຂະຫຍາຍການຜະລິດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຂອງທຸກປະເທດໃນພາກພື້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ສິ່ງສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບແມ່ນການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສູງຂອງປະເທດ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu