TargeT_FaceB_P05-01

ການາດາ ຄວ້າອັນດັບ 1 ປະເທດມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ

ເວັບໄຊ Business in cider ລາຍງານຜົນຈັດອັນດັບປະເທດມີຊື່ສຽງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຖາບັນວິໄຈ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານຊື່ສຽງ ຫຼື Reputation Institute ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ພົບວ່າ:  ປະເທດ ການາດາ ຄວ້າໄດ້ອັນດັບທີ 1 ຂອງປະເທດມີຊື່ສຽງ, ອັນດັບ 2 ນໍເວ, ອັນດັບ 3 ສະວີເດັນ ແລະ ອັນດັບ 4 ສະວິດເຊີແລນ. ລາຍງານລະບຸວ່າ: ການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວເປັນການຈັດອັນດັບຈາກ 55 ປະເທດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍອີງຕາມ GDP ໂດຍການໃຫ້ຕົວແທນຈາກປະເທດ G8 ຈຳນວນ 27.000 ຄົນ ມາເປັນຜູ້ໃຫ້ລະດັບຄະແນນປະເທດຕ່າງໆຈາກຊື່ສຽງ 16 ຢ່າງເຊັ່ນ: ດ້ານຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມເຄົາຣົບ, ຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ນັບຖື, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສວຍງາມ, ຄວາມເປັນມິດ, ນະໂຍບາຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານຂອງລັດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບເປັນຕົ້ນ.                                              ສະຖາບັນ Reputation Institute ກ່າວວ່າ: ການທີ່ ການາດາ ໄດ້ຮັບອັນດັບທີ 1 ແມ່ນເນື່ອງຈາກວ່າ: ປາສະຈາກການທຸຈະລິດ, ມີສະຫວັດດີການສຳລັບປະຊາຊົນໃນລະດັບສູງ, ປະຊາຊົນມີຄວາມເປັນມິດ. ນອກນີ້, ຍັງລະບຸວ່າ 8 ຈາກ 10 ອັນດັບທຳອິດນັ້ນເປັນປະເທດທາງຕອນເໜືອໃນຈຳນວນນີ້ 7 ປະເທດເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມເປັນກາງທາງທະຫານ ແລະ ໃນຈຳນວນນີ້ 5 ປະເທດເປັນສະມາຊິກນາໂຕ ແລະ ທີ່ແປກໃຈຄື ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ 20 ອັນດັບທຳອີດ. ຂະນະທີ່ ປະເທດທີ່ມີການພັດທະນາທີ່ດີຂຶ້ນຄື: ອີຣານ, ຈີນ ແລະ ອິນເດຍ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu