TargeT_FaceB_P-01

ການຮ່ວມມື ການຄ້າ-ລົງທຶນ ອາຊຽນ+3 ຫຼາຍກວ່າ 700 ຕື້ໂດລາ

ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 2016  ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 48 ກັບ 3 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມ ເຈລະຈາ ຫລື+3 ຄັ້ງທີ 19 ຄື: ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ ເກົາຫລີ. ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸເຖິງ ສະພາບການຮ່ວມມື ທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບທັງ 3 ປະເທດ ແລະ ມູນຄ່າລວມ ຂອງສິນຄ້າ ບັນລຸໄດ້ເຖິງ 708,6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2015 ເທົ່າກັບ 31.1% ຂອງການຄ້າອາຊຽນ ທັງໝົດ. ໃນຂະນະ ທີ່ການລົງທຶນ ຈາກ 3 ປະເທດ ມາຍັງອາຊຽນ ມີມູນຄ່າເຖິງ 31 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເທົ່າກັບ 26,0% ຂອງແຫລ່ງທຶນ ທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ອາຊຽນ.

ລັດຖະມົນຕີທັງ 3 ປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ການສ້າງຕັ້ງ ປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ເປັນບາດກ້າວ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຂອງຂະບວນການ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ທັງພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນງານປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດອາຊຽນ ພາຍໃນປີ 2025 ຈະມີລະດັບ ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສູງ ແລະ ໜຽວແໜ້ນ, ມີຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນສູງ, ມີຄວາມຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີການປັບຕົວ ຢູ່ສະເໝີ ໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ້ ມີການເຊື່ອມຈອດ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຮ່ວມມືໃນ ຂະແໜງການຕ່າງໆ; ເປັນປະຊາຄົມ ມີຄວາມປະນິປະນອມສູງ, ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກ ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ມີປະຊາຊົນ ເປັນສູນກາງ ທັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບເສດຖະກິດໂລກ.

ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງ ຄວາມຊົມເຊີຍ ສະພາທຸລະກິດ ອາຊີຕາເວັນອອກ EABC ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສົ່ງເສີມ ການເຊື່ອມໂຍງ ເສດຖະກິດ ພາກພື້ນນີ້.  ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu