TargeT_FaceB_P03-01

ການລົງທຶນຍີ່ປຸ່ນ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 7

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2016 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ການລົງທຶນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບທີ 7 ຈາກ 53 ປະເທດ ທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 438 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມີ 102 ໂຄງການ. ລົງທຶນໃສ່ 11 ຂະແໜງການ ຄື: ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ຫັດຖະກຳ, ອຸດສາຫະກຳໄມ້ ແລະ ການບໍລິການເປັນຕົ້ນ ໃນຕໍ່ໜ້າຄາດວ່າການລົງທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຈັງຫວະທີ່ໄວກວ່າເກົ່າ ແລະ ສາມາດຍົກອັນດັບໃຫ້ສູງກວ່າໃນປັດຈຸບັນ.  ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢາງໃຫຍ່ຫລວງ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ກ້າວເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດ SDG ໃນປີ 2020 ແລະ ເປົ້າໝາຍເຮັດໃຫ້ປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງສູງ ໃນປີ 2030 ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.  ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu