17 copy

ການພັດທະນາດິນໃຫ້ເປັນສິນຊັບຍັງມີທ່ວງທ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການເຄື່ອນຍ້າຍປະຊາກອນເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ ລວມທັງຄົນໃນເມືອງທີ່ອອກຈາກຄວາມແອອັດໄປ
ສຳຜັດກັບກິ່ນອາຍທຳມະຊາດສາຍນ້ຳ, ປູປາ..ເຮັດໃຫ້ດິນເກີດການພັດທະນາ ພາໃຫ້ຄົນລາວຮັ່ງມີຂຶ້ນ
ສັງຄົມຈະເລີນ ຄົນຍິ່ງມັກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຄວາມຫຼູຫຼາ, ອະລັງການ, ຢາກສ້າງ “ດິນແດນສະຫວັນ” ຫຼືອຸທິຍານທີ່ສວຍງາມຮົ່ມເຢັນທີ່ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈສາມາດພິກຜັນປ່ຽນແປງຖານະ, ສີສັນ ແລະ ລົດຊາດແຫ່ງວິຖີຊີວິດ ດິນຈຶ່ງກາຍເປັນເປົ້າໝາຍການຄອບຄອງນຳໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມຊ່ອງທາງໃນດ້ານທຸລະກິດ.

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນທີ່ດິນ, ວາງຍຸດທະສາດພັດທະນາທີ່ດິນ, ລະບອບລະ
ບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາພ້ອມທັງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສຳປະທານເພື່ອກິດຈະການກະສິກຳ,
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິການ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກເນັ້ນວ່າ: “ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ…ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອດຳລົງຊີວິດ, ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທຳການຜະລິດທຸລະກິດຕາມກົດໝາຍ, ຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ, ເປັນແຫຼ່ງສ້າງຄວາມຮັ່ງມີໃຫ້ປະຊາຊົນ” ກົດໝາຍທີ່ດິນມາດຕາ 64 ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຊາວຕ່າງດ້າວ, ຜູ້ບໍ່ມີສັນຊາດ,ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວທີ່ດຳລົງຊີວິດ, ລົງທຶນ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນນຳລັດໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະ, ຂະໜາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງກິດຈະການຊຶ່ງມີໄລຍະເວລາ 30 ປີ, 75 ປີ-99 ປີ ທັງສາມາດຕໍ່ໄດ້. ນອກ
ຈາກນັ້ນຍັງມີສິດຂາຍກຳມະສິດຕິດພັນກັບສັນຍາ, ນຳໃຊ້ເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນຢູ່ທະນາຄານ, ສະຖາ
ບັນການເງິນ. ລັດຖະບານມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບມີ
ການສຳຫຼວດ, ຈັດສັນ, ກຳນົດເຂດ, ປະເພດ ແລະວາງແຜນນຳໃຊ້ໃນລະດັບຕ່າງໆຢ່າງຈິງຈັງຕາມ 8 ບາດກ້າວ.

ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສຳພາດໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ ວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໄດ້ 898.000 ກວ່າຕອນເທົ່າກັບ 34,56% ຂອງຈຳນວນສຳມະໂນທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ 2,6 ລ້ານຕອນ. ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງໃນການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຕົນເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທຳການຜະລິດທຸລະກິດທັງເປັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບທີ່ດິນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ປັດຈຸບັນມີການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນທົ່ວປະເທດ 1.219 ສັນຍາໃນນັ້ນເປັນ
ໂຄງການຕ່າງປະເທດ 22 ປະເທດ ມີ 482 ສັນຍາເນື້ອທີ່ທີ່ສະເໜີມີ 731.725 ເຮັກຕາໄດ້ສຳຫຼວດນຳໃຊ້ 359.002 ເຮັກຕາໃນນີ້ລັດຖະບານອະນຸຍາດ 261.299 ເຮັກຕາ, ແຂວງອະນຸມັດ 220.179 ເຮັກຕາ ແລະ ເມືອງອະນຸຍາດ 27.924 ເຮັກຕາ, ສຳລັບໂຄງການພາຍໃນມີ 737 ສັນຍາເນື້ອທີ່ທີ່ສະເໜີມີ 105.785 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ສຳຫຼວດນຳໃຊ້ 40.657 ເຮັກຕາ.

ທ່ານ ສີສົມບັດ ພິລາວົງ ປະທານບໍລິສັດສີສົມບັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໃຫ້ສຳພາດກັບວາລະ
ສານທາເກັດວ່າ: ເຮືອນ ແລະ ດິນ ນັບມື້ມີມູນຄ່າເພີ່ມ ປະເທດຊາດພັດທະນາເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເທົ່າໃດລາຄາດິນຍິ່ງສູງຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ໜຶ່ງໃນແຜນພັດທະນາທຸລະກິດສູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງໃນອະນາຄົດກໍແມ່ນການລົງທຶນໃສ່ໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສ. ສະນັ້ນໃນປີ 2015 ພາຍຫຼັງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນທ່ານ ສີສົມບັດພິລາວົງ ຈຶ່ງຄິດຢາກຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍ ຫັນເປົ້າໝາຍການດຳເນີນທຸລະກິດມາສຸມໃສ່ອະສັງຫາລິມະຊັບແບບຄົບວົງຈອນດ້ວຍການເປີດໃຫ້ຊື້ ຫຼື ຜ່ອນດິນ ແລະ ເຮືອນ ຊຶ່ງຖືເອົາເປັນເປົ້າໝາຍທີສາມໃນການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການບ້ານຜາສຸກຢູ່ດິນ 32 ເຮັກຕາແລ້ວພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຊັ່ນ: ຕັດຜັງເມືອງ,ສ້າງເສັ້ນທາງຄອນກີດເຂົ້າເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງ, ມີນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ, ຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພສະດວກສະບາຍຕາມວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນເມືອງ ຫຼື ມາດຕະຖານສາກົນເປັນການລົງທຶນລະຫວ່າງລູກຄ້າ, ກັບບໍລິສັດ ແລະ ທະນາຄານມີເງິນ 30% ປະມານ 9.000 ໂດລາ ຫຼື 15.000 ໂດລາກໍເປັນເຈົ້າຂອງດິນ 400-600 ແມັດກາເລ້ ແລະ ເຮືອນຂະໜາດ 3 ຫ້ອງນອນ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອກໍ
ສາມາດຜ່ອນໄລຍະຍາວ ເຖິງ 15 ປີ ດ້ວຍການຕັດຕົ້ນຕັດດອກທີ່ຖືກທີ່ສຸດ ແບບດຽວກັນກັບລະບົບການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. ເຮົາຈະສ້າງທຸລະກິດລາຍຮັບໃຫ້ຄົນທີ່ມາຊື້ດິນ ແລະ ເຮືອນຮ່ວມກັນກັບພວກເຮົາ ດ້ວຍການສະສົມເງິນ ຫຼື ແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ກັບເຂົາເຈົ້າ ຫຼື 5% ຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ “ຈີດີພີ” ເພາະດິນ ແລະ ເຮືອນຈະນັບມື້ນັບແພງຍ້ອນການເພີ່ມຂອງພົນລະເມືອງ, ຊຶ່ງພາໃຫ້ລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ. ເມື່ອລາຄາດິນນັບມື້ເພີ່ມເລື້ອຍໆ ບວກກັບລາຍຮັບຂອງພະນັກງານນັບມື້ເພີ່ມຄວາມຢາກເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດດິນ ແລະ ເຮືອນກໍເພີ່ມເປັນເງົາຕາມຕົວ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຈ່າຍຄ່າດິນກັບເຮືອນໃນລາຄາເທົ່າເກົ່າ. ສະນັ້ນເມື່ອຢູ່ໄປໄດ້ 5 ປີ ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າລາຄາເຮືອນມັນສູງເໝາະແກ່ການຂາຍອອກສ້າງກຳ ໄລ ຫຼື ຢາກໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ບ່ອນໃໝ່; ສົມມຸດເຂົາເຈົ້າຊື້ນຳບໍລິສັດເຮົາ 50.000 ໂດລາ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຂາຍອອກໃນລາຄາ 80.000 ໂດລາ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະມີກຳໄລຈາກການລົງທຶນຮ່ວມກັນເຖິງ 30.000ໂດລາ ແລະ ຍັງໄດ້ຢູ່ເຮືອນລ້າໆຕື່ມອີກ 5 ປີ. ສະນັ້ນ, ການທີ່ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍໃຫ້ຕ່າງ
ປະເທດເຊົ່າດິນເປັນເວລາ 70-90 ປີ ເປັນເລື່ອງທີ່ດີມັນຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລົງທຶນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວເພາະດິນເອົາອອກໜີຈາກປະເທດບໍ່ໄດ້ຄືແນວອື່ນໃຜມາຢູ່ກໍຈະຫອບທຶນຮອນ
ແລະ ເງິນເຂົ້າມາພັດທະນາ.

“ບ້ານໃນຝັນ” ຫຼື ບ້ານຜາສຸກ ມີແບບເຮືອນທັນສະໄໝໃຫ້ເລືອກ 3 ແບບ; ມູນຄ່າການລົງທຶນ 40
ກວ່າຕື້ ຫຼື 5 ລ້ານໂດລາ; ແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຄົນຍຸກໃໝ່ທີ່ມີລາຍ
ຮັບປົກກະຕິ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ປາຖະໜາຢາກມາດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ
ທ່ານ ສີສົມບັດ ອະທິບາຍເພີ່ມວ່າເປົ້າໝາຍລູກຄ້າມີ 3 ປະເພດຄື: ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບລະດັບກາງສາມາດ
ຈ່າຍໄດ້ຕາມເງິນເດືອນກໍຄືລາຍຮັບໂດຍເລີ່ມຈາກຕົ້ນທຶນຕ່ຳທີ່ທຸກຄົນຊື້ໄດ້ທີ່ກວມປະຊາກອນ 30-
40%, ສອງແມ່ນຄົນທີ່ຢາກໜີອອກຈາກຄວາມແອອັດຄັບແຄບຢູ່ໃນຕົວເມືອງປະມານ 20%; ສາມ,
ຄົນເຊື້ອຊາດລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ຢາກກັບຄືນມາ
ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຊ່ວຍກັນ ອາດຈະກວມ 50% ຂອງລູກຄ້າທັງໝົດເຊິ່ງພ້ອມທີ່ຈະປຸກ
ສ້າງເຮືອນຢູ່ດ້ວຍຕົນເອງບໍລິສັດຍິນດີທີ່ຈະລົງ ທຶນໃຫ້ດ້ວຍນະໂຍບາຍທີ່ພໍອົກພໍໃຈຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກ
ງານທີ່ຕົ້ນທຶນຕ່ຳມີກຳມະສິດທີ່ດິນ ຕາມນະໂຍບາຍ 6 ສ ດ້ວຍອຸດົມຄະຕິທີ່ວ່າ: ບໍລິການດີ, ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ສ້າງສັດທາຄວາມເຊື່ອໝັ້ັ້ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ໃຊ້ການບໍລິການໂດຍຈະຕ້ອງລົງທຶນ 300 ຕື້ ໃສ່ອີກສາມສີ່ໂຄງການປັດຈຸບັນຂາຍໄປແລ້ວ 10% ຫລື 100 ກວ່າຕອນ; ບາງມື້ກໍໄດ້ຂາຍ 16 ຕອນໃນມື້ດຽວ ພຽງແຕ່ອອກຂ່າວທາງໜັງສືພິມ ແລະ ຜ່ານ facebook. ທ່ານ ນະຄອນຄຳ ອ້ວນດາລາ ພໍ່ຄ້າວັດຖຸມີຄ່າ ຜູ້ເລີ່ມຫັນມາເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃນປີ 2012 ບອກວ່າ: ດິນກຳລັງກາຍເປັນຄຳ, ດິນກັບທຸລະກິດການເງິນກ່ຽວຂ້ອງກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດສ່ວນຫຼາຍເຮົາຮັບແລກປ່ຽນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນນຳຄົນຮັກແພງ, ລື້ງເຄີຍ ແລະ ຢາກຊ່ວຍເຫຼືອກັນຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະຊື້ດິນໄວ້ຈັ່ງໃດກໍໄດ້ກຳໄລງາມ,ປີນີ້ຊື້ 1ລ້ານ ປີຕໍ່ມາມີຄົນມາໃຫ້ລ້ານຫ້າ ແລະ ປີໜ້າກໍຂາຍໄດ້ ລ້ານເຈັດ ບວກກັບຄົນຈຳນວນໜຶ່ງມັກຄວາມສະບາຍພາກັນຂາຍດິນໄປຊື້ລົດຂີ່ ຫຼື ເອົາເງິນໄປຝາກທະນາຄານໄລຍະທີ່ດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ 12,8% ອີກອັນໜຶ່ງ ດຽວນີ້ຄົນລາວນິຍົມຂາຍດິນໃນເມືອງທີ່ມີລາຄາສູງ ແລ້ວໄປຊື້ດິນທີ່ຢູ່ຊານເມືອງທີ່ລາຄາຖືກທັງໄດ້ເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າເລີຍເຮັດໃຫ້ດິນກາຍເປັນທຶນໝູນໄປໃນຕົວ ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຈີນລຸ້ນນ້ອຍທີ່ຫອບເງິນ 2-3 ແສນໂດລາເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດຢູ່ບ້ານເຮົາກໍອາໄສຊ່ອງວ່າງນີ້ແບ່ງເງິນ 30-50% ຊື້ດິນໄວ້ໂດຍອອກຊື້ຄົນລາວ ຫຼື ເອົາເມຍຄົນລາວຖືກຳ ມະສິດໄວ້ໃຫ້. ສິ່ງທີ່ເອື້ອອຳນວຍກໍຄືວ່າ ຄົນເຮົາທີ່ມີກຳມະສິດທີ່ດິນນີ້ແຂ່ງຂັນກັນຂາຍ “ເກລາຄາ” ຖ້າໃຜໃຫ້ລາຄາສູງກໍຟ້າວຂາຍ ຫຼື ໃຫ້ເຊົ່າໄລຍະຍາວ. ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກໍແມ່ນການກຳນົດລາຄາດິນຍັງ
ເປັນໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດເອີ້ນກັນຈາກຄວາມພໍໃຈລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ກັບການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຂອງຜູ້
ຂາຍເອງສ່ວນລາຄາທີ່ລະບຸໃນໃບຊື້-ຂາຍ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ.

AEC ຈະຊ່ວຍສ້າງທ່າແຮງມະຫາສານໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 20-30% ການພັດທະນາດິນໃຫ້ເປັນສິນຊັບຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນເພາະນັກລົງທຶນທີ່ລໍຈັງຫວະ ແລະ ໂອກາດ
ເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກິດຮູບການນີ້ຍັງ “ເປ້ເງິນຍ່າງເລາະຢູ່ໃນຕົວເມືອງ” ສປປ ລາວ ມີ “ດິນດຳນ້ຳຊຸ່ມ”
ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນພັດທະນາ, ສ້າງແຮງຈູງໃຈຫຼາຍຢ່າງ, ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບສຸກ,
ປະຊາຊົນຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສມີມິດໄມຕີ ພິເສດສຸດການນຳພາພັກ-ລັດ ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ມີນະໂຍບາຍຖືກຕ້ອງເອື້ອອຳນວຍ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນດຶງດູດການລົງທຶນສູງ, ມີລະບຽບຫຼັກການກໍຄືກົດໝາຍທີ່ຈູງໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສຳລັບສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍໃໝ່ໆມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ, ຄົນລາວຈະເລີ່ມມີດິນຢູ່ໃນຕົວເມືອງໜ້ອຍລົງ ທັງບໍ່ທັນຊິນເຄີຍກັບການໃຊ້ຊີວິດຜ່ານການບໍລິການສິນເຊື່ອແບບຜ່ອນຈ່າຍທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບຽບຫຼັກການອັນເຄັ່ງຄັດ, ຄົນລາວເປັນຄົນຖືກຽດສູງຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ການອະທິບາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ.

 

Real Estate Development Still on a Rising Trend

The migration of people from the rural to urban areas along with a desire among city dwellers to escape the crowds and get in touch with nature, surrounding themselves with rivers and forests, is leading to land development which is enriching Lao people and setting us on the road to a more prosperous society. People are placing increasing value on things like privacy and luxury and want to build their own heaven or their own luscious gardens abundant with shade to make them feel uplifted. This can lead to a transformation in their social status and add new colors and flavors to their lives. Land ownership has therefore become a target for business opportunities.

The Party and government pay close attention to land allocation and the laying out of strategies for land development, management systems and regulations, and preservation while granting concessions for agricultural, industrial, and service activities as was agreed at the 9th Party Congress, which emphasized that “We must promote the use of land, so that the Lao people may have the right to use it to live, build places to live, and engage in business production in accordance with the law. Land must be capitalized and act as a source of prosperity for the people”. Article 64 of the Law on Land states that: “Aliens, stateless persons, foreign individuals and their organizations living, investing, and conducting lawful activities in the Lao PDR may lease or receive concessions for land from the State based on the nature, scale, and conditions of their business operations” Such concessions may last for 30, 75, or up to 99 years and are extendible. They also have the right to sell their ownership subject to their concession contract or use it as a security at a bank or financial institution. The government pays close attention to improving systematic land use management mechanisms, using surveys, land allocation, and land categorization and has a decisive eight-step plan for land use.

Minister for Natural Resources and the Environment Mr. Sommad Pholsena granted Target magazine an interview on 18 November, stating that title deeds have now been issued for 898,000 plots of land, accounting for 34.56% of the 2.6 plots of land belonging to households nationwide. We are paying close attention to expanding policies for land use rights for the people so that they may feel safe and stable in their lives. Land management allows for people to have a place to live and on which to earn a livelihood while also providing benefits for civil servants and resolving the remaining major troubles concerning land in accordance with legal regulations.

Currently, permission has been granted for 1,219 lease and concession contracts, of which 482 are for 22 foreign projects, and these cover an area of 731,725 hectares. Surveying is taking place for 220,179 hectares, of which the government is approving 261,299 hectares, provinces are approving 220,179 hectares, and districts 27,924 hectares. There are 737 contracts for domestic projects for which an area of 105,785 hectares is being proposed and 40,657 hectares surveyed for use”.

Mr. Sisombath Philavong, President of Sisombath Leasing Co., Ltd., granted Target magazine an interview and explained that “The value of land and houses is rising. Land prices will always match the level of national development. One of our business development plans to achieve stability and resilience in the future is to invest in housing projects. Therefore, in 2015, having seen my business succeed, I am thinking of giving back to society by aiming for a business focused on universal real estate, allowing people to purchase directly or in installments both land and houses, which will be my third target. I would like to start off with a housing project covering 32 hectares and develop infrastructure, such as urban planning, concrete roads leading to each house, water and electricity utilities, schools, markets, and security, so that people may live comfortably in the urban village and have an international standard of living. This will be an investment between our customers, the company, and banks. Homeowners will make a down payment of 30% – around 9,000 – 15,000 dollars and will have 400-600 square meters and three-bedroom houses. The remainder will be paid off through a long-term 15-year installment plan with the lowest interest rates possible in the same way as the financial services systems of commercial banks operate. We will build incomes for those purchasing land and houses with us by accumulating capital and capital sources for them or 5% of growth in GDP because houses are becoming more and more expensive due to population growth. It has led to a three-fold rise in real estate prices. The ongoing rise in land prices combined with the rise in salaries are making people want to own land and houses and the challenge in doing so is presenting a considerable problem. Therefore, if after having lived there for five years, they feel that the value of their house has risen and they wish to sell at a profit or relocate and if, for example, they had bought the house from our company at 50,000 dollars, they might be able to sell it for 80,000, giving them a profit of 30,000 while also having had an effectively free place to live for five years. The government’s policy to allow foreigners to lease land for 70-90 years is therefore excellent as it helps to stimulate investment and economic growth because land is something which can never be removed from a country as can other assets. Whoever comes to live on this land will bring in capital for development.

Our ‘dream houses’ are modern residences and there are three types to choose from, Our investment is over 40 billion kip or 5 million dollars and focuses on providing for the residential needs of modern people on a regular salary and foreigners choosing to live and do business in the Lao PDR. We have three target customer groups – people on mid-level incomes who are able to pay using their salaries and starting with the minimum down payment, anyone can do this. This group accounts for 30-40% of our potential customers. The second target group comprises people who wish to escape the cramped city and move out into the urban village and these account for about 20%. The final target group comprises Lao nationals residing overseas who wish to return home to help develop the nation and these account for 50% of our total potential customers. For those wishing to build their own houses, our company has a friendly policy to help invest, which can help to minimize the down payment for land ownership for those on salaries. We operate according to the Six-Sor¬ principle and the motto of good services, honesty, and building confidence in our services. We will be investing a further 300 billion kip into three or four more projects. We have currently sold about 10% or 100 plots of land, sometimes selling 16 in a single day. We simply need to get the word out using the press and via Facebook”.

Mr. Nakhonekham Ouandala, a merchant in jewelry, started out in the real estate business in 2012 and explains that “Land is turning into gold. Land is innately related to financial services. People mostly exchange their land use rights with their loved ones and are accustomed to and willing to help each other as much as possible because buying land can only ever result in a decent profit. If we purchase one million this year, the following year, it will be worth 1.5 million and the year after that 1.7 million. There are also certain people who enjoy comfort and buy land and cars or invest their money in 12.8% high interest accounts. There is a current trend among Lao people to sell urban land at a high price and buy up land in the suburbs at a cheaper price, thereby allowing for a greater land area. This has turned land into circulating capital and allows small Chinese investors to start up business in our country for just 200-300,000 dollars, using the gap in the law that allows them to make a 30-50% shared purchase with a Lao national or buy the land in the name of their Lao wife. Those of us who own property are competing to outbid one another. Whenever a high price is offered, people waste no time in selling or entering into a long-term lease. The thing that concerns me is that land prices are being controlled by market forces and depend on the negotiations and agreements between the buyer and the seller. The understated prices people write in their purchase agreements damage State interests considerably due to unfairly reduced tax revenues.

The AEC will present a massive potential for real estate businesspeople to gain a 20-30% increase on land value through land development because investors wait for the right time to pounce and keep their wallets tightly closed until that time arises. The Lao PDR has an abundance of land resources, is suitable for investment in development, and has many incentives – the country is at peace, the people are friendly and kind, and most notably, the Party and State have intelligently laid out correct policies to make things easy and build great confidence in investors. The regulations and laws also provide great incentives. The challenge is that it will take us time to understand these new policies. Lao people are starting to own less and less land in urban areas and are not yet accustomed to living with financial credit services where payments are made in installments under strict regulations. Lao people mostly have a strong sense of dignity and deserve to have such matters explained to them as best as possible”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu