lawyer-court

“ການຈັບຕົວ ການກັກຂັງໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?”

ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ອ່ານ​ບົດ​ດຄວາມ​ທີ່​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ວາລະສານ​ທາ​ເກັດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ທ່ານ​ຜູ້​ອ່ານ​ປະຈຳ​ໜຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ໂທລະສັບ​ມາ​ຫາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຖາມ​ວ່າ : ການຈັບ​ຕົວ ການ​ກັກ​ຂັງ​ໂດຍ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍວ່າ​ແນວ​ໃດ? ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ກະທຳ​ນັ້ນ ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ແນວ​ໃດ?

ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ຈິງ​ໃຈ​ຕໍ່​ຜູ້​ຖາມ​ມາ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ຄຳ​ຖາມ​ນີ້​ເປັນ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ດີ ​ແລະ ມີ​ລັກສະນະ​ສ້າງສັນ, ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ແກ່​ສັງຄົມ, ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຄົ້ນຄວ້າ​ຊອກ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ​ມາສະ​ເໜີ.

​ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ແລ້ວ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ກວດ​ອ່ານ​ເບິ່ງບັນດາ​ກົດໝາຍທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍ​ອາຍາ, ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍຂໍ້​ຜູກ​ພັນ​ໃນ​ສັນຍາ ​ແລະ ນອກ​ສັນຍາ, ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ອາຍາ ​ແລະ ອື່ນໆ.

ກ່ອນ​ຈະ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ນັ້ນ (​ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ທາງ​ວິ​ໃນ, ທາງ​ອາຍາ ຫຼື ທາງ​ແພ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ແທນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ) ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ໄວ້ກ່ອນ​ວ່າ “ການ​ຈັບ​ຕົວ” ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ? ການ​ກັກ​ຂັງ​ຕົວ ​ໝາຍ​ຄວາ​ມວ່າ​ແນວ​ໃດ? ​ແລະ​ ຕ້ອງ​ປະຕິບັດ​ແນວ​ໃດ​ຈຶ່ງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ.

ການ​ຈັບ​ຕົວ​ບຸກຄົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ນັ້ນ (ມາດຕາ 139 ດ/ອຍ) ຕ້ອງ​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຈັບ​ຕົວ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ ຫຼື ສານ ​ແລະ ຕ້ອງ​ອີງ​ໃສ່​ບາງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ດັ່ງ​ນີ້​ຄື:

  1. ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ເປີດ​ການ​ສືບສວນ​ສອບ​ສວນ
  2. ມີ​ການ​ກະທຳ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ທາງ​ອາຍາ ​ທີ່​ກົດໝາຍ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໂທດ​ຕັດ​ອິດສະຫຼະພາບ.
  3. ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃນ​ຄະດີ​ໜັກ​ແໜ້ນ.

ພາຍຫຼັງ​ຈັບ​ຕົວ​ແລ້ວ​ ຍັງ​ຕ້ອງປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງຄັດຕາ​ມທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ມາດຕາ​ດັ່ງກ່າວ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ: ບໍ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ທຸບ​ຕີ ຫຼື ທໍລະມານ ​ຜູ້​ຖືກ​ຈັບ​ຕົວ, ການ​ຈັບ​ຕົວ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ແມ່ນ​ໃນ​ກໍລະນີ​ໃດ, ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຄອບຄົວ, ອົງການ​ປົກຄອງ​ບ້ານ, ສຳນັກງານ​ອົງການ ຫຼື ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ທີ່​ຜູ້ກ່ຽວ​ສັງກັດ​ຢູ່​ຊາບ​ພາຍ​ໃນ​ເວລາ (24) ຊົ່ວ​ໂມງ ພ້ອມ​ທັງບອກ​ສະຖານ​ທີ່​ກັກ​ຂັງ.

ສ່ວນ​ການ​ກັກ​ຂັງ​ພາງ ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ແມ່ນ ​ການ​ກັກ​ຂັງ​ພາງ​ຊົ່ວຄາວ​ຜູ້​ຖືກ​ຫາ ຫຼື ຈຳ​ເລີຍ​ກ່ອນ​ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດ (ມາດຕາ 142/ດ/ອຍ) ການກັກຂັງພາງຕ້ອງມີຄຳສັ່ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ຫຼື ສານ ແລະ ຕ້ອງອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 139 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ສ່ວນການຈັບຕົວ ການກັກຂັງ ຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຖ້າບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ກະທຳບຸກຄົນນັ້ນກໍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ຫົກ(6)ເດືອນ ຫາ ສອງ(2)ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝແຕ່ 500.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບ (ມາດຕາ 99/ອຍ).

ມີຄຳຖາມຕັ້ງຂຶ້ນວ່າ “ສົມມຸດ​ວ່າ: ຫົວໜ້າ​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າ​ຂອງ​ເພິ່ນ ຫຼື ຜູ້​ພິພາກສາ ​ທ່ານ​ໃດ​ທ່ານ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຄະນະ​ສານ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ມາດຕາ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ຈະ​ໃຫ້​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ?” ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ນີ້​ຜູ້​ຂຽນ​ກຳລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ​ຢູ່ ຂໍ​ທ່ານ​ຜູ້​ອ່ານ ​ແລະ ນັກ​ກົດໝາຍ​ທັງຫຼາຍ ​ຊ່ວຍ​ຊອກ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕໍ່​ໄປ.

 

What are the true meanings of illegal arrest and detention?

Some of those who have been following my Target magazine column have called me to ask about the true meanings of illegal arrest and detention.

I offer my sincere gratitude to those who have asked as this is a good question of significance to the public. Having looked into the issue, here is my response:

I conducted some research into the concept of liability by reading certain relevant laws, such as the Penal Law, the Law on Contract and Tort, the Law on Criminal Procedure, and so forth.

Before we take a look at liability, however, (which could be disciplinary, criminal, or civil, the latter relating to compensation for damages), I would like to explain what is meant by ‘arrest’ and ‘detention’ and how they must be performed if they are to remain consistent with the law.

Article 139 of the Law on Criminal Procedure states that “The arrest of an individual must take place pursuant to a written arrest warrant from the Public Prosecutor or a court issued on the following grounds:

  1. An order has been given from an investigations agency to open an investigation;
  2. A criminal act has taken place for which the law specifies the punishment of imprisonment; and/or
  3. There is concrete evidence to support a case.”

Following an arrest, the procedure specified in this legal article must then be strictly followed. For example, the detainee must not undergo beatings or torture and irrespective of the charges, the family, village authorities, and/or place of employment must be notified within 24 hours of the arrest and the location where the suspect or defendant is being held.

According to Article 142 of the Law on Criminal Procedure, the legal detention on remand of a suspect or defendant refers to their “temporary detention prior to the court reaching a final verdict.

Remands require a written order from the Public Prosecutor or the court and must be based on the conditions specified in Article 139 of this Law.”

Illegal arrest or detention is punishable by imprisonment for a period of between six months and twelve years and/or a fine of between 500,000 kip and 3,000,000 kip (Article 99 of the Penal Law).

This then raises the question as to which organization would be held accountable in the event that the Public Prosecutor or one of the judges sitting on the judicial council acted in violation of this legal article. I am still researching this issue in search for an answer and call upon our readers and legal experts to assist me so that I can explain this in a future issue of Target magazine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu