TargeT_FaceB_P-01

ການຄ້າເຊື່ອມຊຶມຄໍາສັ່ງນາຍົກເພື່ອຢຸດການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນ

ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2016 ນີ້, ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານແຈ້ງການ ແລະ  ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ,ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ການເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ທຸລະກິດໄມ້, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຊື້-ຂາຍໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານວາງອອກໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ, ທັງເປັນການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດ້ານຕ່າງໆໃນຂົງເຂດວຽກງານປ່າໄມ້ ທັງເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເຊື່ອມຊຶມຄຳສ່ັງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ15/ນຍ, ແຈ້ງການ ເລກທີ 769/ຫສນຍ ແລະ ຄຳສັ່ງເລກທີ 1050/ອຄ.ກຂອ ທີ່ຕິດພັນກັບບັນຫາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ເຊິ່ງບັນຫາການລັກລອບຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ຖືເປັນບັນຫາຊຳເຮື້ອ ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາດົນແລ້ວ. ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະຊຸດໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ 790/ຫລບ.ກລຂ ແລະ ແຈ້ງການ 1360/ຫລບ.ກສສ ເພື່ອຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ຕີຕັບ, ໄມ້ແປຮູບ ໄປຕ່າງປະເທດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງມີປະກົດການລັກລອບການສົ່ງອອກໄມ້ໄປຕ່າງປະເທດຢູ່ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ, ລັດ ຖະບານຈຶ່ງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ແຈ້ງການ ເລກທີ 769/ຫສນຍ ເພື່ອມາແກ້ໄຂ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ວຽກງານມາດຕະການທາງດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ມີພາສີ (NTMs) ແລະ ນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນ ກ່ຽວກັບວຽກການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວ ກັບການຈັດປະເພດມາດຕະການ ດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທົບທວນ ມາດຕະການດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ, ນຳສະເໜີ ວິທີການປະກອບຂໍ້ມູນໃນໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າອີກດ້ວຍ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu