TargeT_FaceB_16-06-02P-01

ກະສິກຳອິນຊີລາວ ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວສູງ

ການພັດທະນາກະສິກຳອິນຊີຂອງລາວ ໄດ້ມີໜໍ່ແໜງທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍສະເພາະ ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຫັນລະບົບການຜະລິດເຂົ້າກະສິກຳອິນຊີ, ການພັດທະນາເຄື່ອງມືມະຫາພາກ ດ້ານນິຕິກຳ ເຊັ່ນ: ການສ້າງມາດຖານກະສິກຳອິນຊີ, ລະບົບຮັບຮອງຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ-ມາດຕະຖານຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມປູກຝັງ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ກົມປູກຝັງໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນທັງໝົດ 2.215 ເຮັກຕາ, ກວມເອົາຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ ເກືອບ 2 ພັນໂຕນ, ໃນນີ້ ປະກອບມີ 10 ກຸ່ມໃຫຍ່, 180 ກວ່າກຸ່ມນ້ອຍ, 13 ບໍລິສັດ, 1 ລັດວິສາຫະກິດ, 1 ໂຄງການ ແລະ 2 ສູນ ທີ່ຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ ແຈກຢາຍຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກໍຄື ການເປີດຕະຫລາດນັດກະສິກຳອິນຊີ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ທີ່ມີທ່າແຮງ ຖືເປັນບ່ອນຮອງຮັບ ແລະ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກໃນທົ່ວສັງຄົມ.

ທ່ານ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການພັດທະນາກະຊິກຳອິນຊີລາວ ຄັ້ງທີ 5 ໃນຫົວຂໍ້ “ການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ ຢູ່ ສປປ ລາວ ” ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2016 ນີ້ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວ່າ: ປັດຈຸບັນ ຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຜະລິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ອັນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບປະເທດເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາລະບຽບຫລັກການ ການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບມາດຕະຖານ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າໄດ້ປຽບຫລາຍດ້ານໃນການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ຍ້ອນມີທ່າແຮງຂອງທຳມະຊາດ: ດິນ, ນ້ຳ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍັງສະອາດບໍລິສຸດ, ໄປຄ່ຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ, ລະບຽບຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະມາດຕະຖານການຜະລິດ, ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອມາປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຄວາມປອດໄພ, ລາຄາທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ເພື່ອຮອງຮັບກັບທ່າອ່ຽງຂອງສັງຄົມ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການພັດທະນາກະຊິກຳອິນຊີລາວຄັ້ງທີ 5 ນີ້ ຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງ ແລະ ວິທີການທີດີ ໃນການນຳເອົາທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ລົງມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຖືເປັນການລວມຕົວກັນຄັ້ງສຳຄັນໃນການເຕົ້າໂຮມກ້ອນກຳລັງອັນມະຫາສານ ຂອງຂະແໜງການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu