01-01

ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 48 (AEM) ກັບ 8 ແຜນງານບູລິມະສິດ 2016

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເອກະສານທີ່ສຳຄັນຂອງອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນວຽກຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ເສົາຄໍ້າເສດຖະກິດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2025 (Strategic Action Plans to Implement AEC Blueprint 2025) ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂອບວຽກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2025 (ASEAN Economic Community Blueprint 2025 Monitoring and Evaluation Framework). ພິເສດທີ່ສຸດໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງ 8 ແຜນງານບູລິມະສິດໃນປີ 2016 ເຊິ່ງ 8 ແຜນງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ແຜນງານປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນເຖິງປີ 2025 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 123 ເດືອນຕຸລາ  ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນ ສະມາຊິກ ໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

48th AEM and 8 Prioritized Programs for 2016

At this meeting, many important documents were approved, such as the sectoral work plans under the four economic pillars and the strategic action plans to implement the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025. The meeting also endorsed the AEC Blueprint 2025 Monitoring and Evaluation Framework and most notably, the ASEAN economic ministers approved the following eight priority deliverables for 2016 to provide impetus to ASEAN integration under the AEC Blueprint 2025 so that results could be achieved in real terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu