13308476_1813675675527856_3177349740996821430_o

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະພາປະຊາຄົມວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 20.

ຕາມຂ່າວ CRI: ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະພາປະຊາຄົມວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 20 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2-3 ມີຖຸນາ 2016 ນີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປິ່ນປາດຖະໜາ ພັນທະມາລີ ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທັງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອງສປປ ລາວ, ມີກອງເລຂາອາຊຽນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ 10 ປະເທດອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື 8 ແຜນບຸລິມະສິດ ເພື່ອກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຄົມວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 15 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-6 ມີຖຸນາ ນີ້ ເຊິ່ງປະກອບມີ: 1, ຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນຄັ້ງທີ 2025. 2, ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານການພັດທະນາ. 3, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ. 4, ການພັດທະນາວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ. 5, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. 6, ການເຊື່ອມຈອດດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ການບໍລິການທາງຜ່ານ. 7, ຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງງານນອກລະບົບໄປສູ່ການຈ້າງງານໃນລະບົບ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໄປສູ່ການສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທໍາໃນອາຊຽນ ແລະ 8, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາອາຊຽນ.                           ໃນນັ້ນ, ມີ 2 ແຜນບູລິມະສິດ ທີ່ເປັນເສົາຄໍ້າຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຄື: ຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງງານນອກລະບົບໄປສູ່ການຈ້າງງານໃນລະບົບ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໄປສູ່ການສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທໍາໃນອາຊຽນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອອະນຸຮັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມທາງດ້ານວັດທະນະທໍາອາຊຽນ.

ພາບ-ຂ່າວ: CRI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu