TargeT_FaceB_P.03jpg-01

ສາລະວັນ ສົ່ງອອກມັນຕົ້ນແສນກວ່າໂຕນ

ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນສົກປີ 2015-2016 ນີ້, ແຂວງສາລະວັນ ສາມາດເກັບຊື້ມັນຕົ້ນແຫ້ງ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ 138.520 ໂຕນ, ໃນນີ້ແປ້ງມັນຕົ້ນ 1.100 ໂຕນ, ຕະຫລາດທີ່ສົ່ງອອກ ຫລາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນ ໄທ 134.924 ໂຕນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ 3.595 ໂຕນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ເທົ່າ.

ທ່ານ ສີສຸພັນ ເທບວົງສາ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ແຂວງສາລະວັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂະບວນການປູກມັນຕົ້ນ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນປີນີ້ ເຫັນວ່າເປັນຂະບວນ ກວ້າງຂວາງຟົດຟື້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ເມືອງເລົ່າງາມ ເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ ເຊິ່ງຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ເຮັດ ການເກັບຊື້ມັນດິບ, ມັນແຫ້ງ ຢ່າງເປີດກວ້າງ, ພ້ອມທັງເປີດໂອກາດ ໃຫ້ທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາລົງທຶນສ້າງ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງມັນຕົ້ນ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ມາຮອດປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີ 9 ຫົວໜ່ວຍ ດໍາເນີນທຸລະກິດເກັບຊື້ ແລະ ສົ່ງອອກມັນຕົ້ນ ໃນນັ້ນມີໂຮງງານ ຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນໜຶ່ງແຫ່ງ ທີ່ເຮັດການເກັບຊື້ ແລະ ຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ. ຂ່າວ-ພາບ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu