TargeT_FaceB_P-01

ກອງທຶນສັດປ່າໂລກຮຽກຮ້ອງຢຸດການລ້ຽງເສືອ.

ກອງທຶນສັດປ່າໂລກຮຽກຮ້ອງປະເທດຕ່າງໆທົ່ວອາຊີ ປິດຟາມລ້ຽງເສືອ ໃຫ້ໝົດເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຄ້າ ສັດປະເພດນີ້. WWF ອອກຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງເລື່ອງນີ້ກ່ອນເຖິງວັນອະນຸລັກເສືອໂຄ່ງໂລກ 29 ກໍລະກົດ ພ້ອມລະບຸວ່າ: ທຸກມື້ນີ້ຍັງມີຟາມລ້ຽງເສືອເຫຼືອຢູ່ປະມານ 200 ແຫ່ງທົ່ວອາຊີ ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ມີເສືອລວມປະມານ 8.000 ໂຕ ຫຼາຍກວ່າເສືອທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນປ່າຕາມທໍາມະຊາດ ຈາກການປະເມີນຫຼ້າສຸດມີພຽງ 3.900 ໂຕ. ທັງນີ້ WWF ລະບຸວ່າ: ຟາມລ້ຽງເສືອຈໍານວນຫຼາຍກ່ຽວພັນກັບຕະຫລາດການຄ້າ ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ມະຫາສານ ແຕ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງການປິດຟາມລ້ຽງເສືອ ຖືເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍເພາະຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເສືອທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດ, ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນກອງປະຊຸມເມື່ອປີ 2010 ທີ່ເມືອງ ເຊນປີເຕີເບິກ (Saint Petersburg) ທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງລັດເຊຍ, ປະເທດໃນອາຊີ 13 ປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມຈໍານວນເສືອ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າຕາມທໍາມະຊາດໃນທະວີບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 2 ເທົ່າພາຍໃນປີ 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu